Spory gospodarcze

Prawo gospodarcze

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie sporów gospodarczych zarówno na etapie przedsądowym (negocjacje, mediacje), jak i sądowym (opracowywanie strategii procesowych, reprezentacja w toku postępowania sądowego). Obsługa prawna sporów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą stanowi jeden z głównych filarów codziennej praktyki procesowej Kancelarii. Wiodącym prawnikiem koordynującym tę praktykę w zakresie sporów gospodarczych jest adwokat Daria Krzyżanowska. Przystępując do prowadzenia sporu o charakterze gospodarczym, przede wszystkim uwzględniamy specyfikę branży oraz uwarunkowania biznesowe naszych Klientów. Szczególnie bogate doświadczenie posiadamy w zakresie reprezentacji pozasądowej i sądowej przedsiębiorców z branży budowlanej.

W ramach wsparcia procesowego przedsiębiorców prowadzone przez Kancelarię spory gospodarcze obejmują m.in.:

  • spory o zapłatę, w tym z tytułu wykonania zobowiązań umownych, kar umownych oraz zwrotu nienależnych świadczeń,
  • spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umów zawieranych w obrocie gospodarczym,
  • spory o naprawienie szkody wyrządzonej na etapie prowadzenia negocjacji lub wynikającej z czynu niedozwolonego,
  • spory o ustalenie zobowiązań wynikających z umów.