Prawo pracy

Wsparcie dla pracowników i pracodawców

W ramach prowadzonej praktyki z zakresu prawa pracy Kancelaria oferuje kompleksową obsługę zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników.

Świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa pracy dla pracodawców:

 • przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze,
 • sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa pracy,
 • wspieramy Klientów w negocjacjach z pracownikami i ich przedstawicielami zarówno w sporach indywidualnych, jak i zbiorowych,
 • we współpracy z Klientem podejmujemy działania w celu właściwego przygotowania procesu,
 • reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych z zakresu m.in. ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowanie w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, a także o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe, wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, odszkodowanie za mobbing, dyskryminację oraz o sprostowanie świadectwa pracy,
 • reprezentujemy pracodawców w toku postępowania sądowego, mediacji sądowej oraz pozasądowej - negocjacjach zmierzających do zawarcia ugody.

Świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa pracy dla pracowników:

 • przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze,
 • sporządzamy opinie prawne,
 • wspieramy Klientów w przywróceniu do pracy po niesłusznym zwolnieniu dyscyplinarnym,
 • zapewniamy obsługę prawną w zakresie uzyskania odszkodowania lub przywrócenia do pracy,
 • reprezentujemy pracowników w postępowaniach sądowych z zakresu m.in. ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, a także o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, odszkodowanie za mobbing, dyskryminację oraz o sprostowania świadectwa pracy,
 • reprezentujemy pracowników zarówno w toku postępowania sądowego, mediacji sądowej oraz pozasądowej, negocjacjach zmierzających do zawarcia ugody .

Mamy świadomość jak istotne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców jest sprawne i skuteczne rozwiązywanie problemów z zakresu prawa pracy, dlatego jest to nasz priorytet w ramach prowadzonej praktyki z zakresu prawa pracy.