Prawo karne

Prawo karne

W ramach prowadzonej praktyki z zakresu prawa karnego Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej, spraw związanych ze skutkami zarządzania projektami unijnymi oraz spółkami (tj. w ramach postępowania karnego gospodarczego i karnego skarbowego) oraz compliance w zakresie ryzyka prawnokarnego.

W ramach tej praktyki oferujemy następujący zakres usług:

  • obrona osób podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania karnego oraz karno-skarbowego,
  • obrona w toku postępowań dyscyplinarnych,
  • reprezentacja pokrzywdzonych w toku postępowań dyscyplinarnych,
  • reprezentowanie osób skazanych w postępowaniu wykonawczym – dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w karze,
  • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych przestępstwem, dochodzenie roszczeń cywilnych od sprawców przestępstw,
  • obrona osób obwinionych w sprawach o wykroczenia,
  • sporządzanie pism procesowych m.in. zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania karnego, wniosków o naprawienie szkody, zadośćuczynienie lub nawiązkę,
  • udział w mediacjach ze sprawcami przestępstw, jak i z pokrzywdzonymi,
  • reprezentacja wnioskodawców w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.