Zasady współpracy

Szczegóły współpracy

 • Dostosujemy obsługę prawną do indywidualnych potrzeb Klienta

  W działalności Kancelarii SK Lawyers stosujemy Kodeks Etyki Radcy Prawnego oraz Kodeks Etyki Adwokata, opracowany w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług prawnych i budowania zaufania pomiędzy Klientem i Kancelarią. Wysokie wymagania etyczne stawiane adwokatom i radcom prawnym, uzupełniamy naszym zaangażowaniem, co pozwala nam tworzyć z Klientem relacje, które zapewnią mu satysfakcję z otrzymanej usługi.

 • Każdorazowo rozmawiamy z naszymi Klientami o ich oczekiwaniach i problemach. Nasze opinie nie polegają na cytowaniu przepisów i teoretycznych rozważaniach, lecz na analizie sytuacji i stanu prawnego oraz wskazywaniu najkorzystniejszych dla Klienta rozwiązań. Mamy świadomość tego, że aby obsługa prawna była skuteczna, należy poznać specyfikę działalności i potrzeby każdego podmiotu. Chcemy dowiedzieć się, czym zajmuje się nasz Klient i czego oczekuje od radcy prawnego oraz adwokata, a następnie opracować model wzajemnej współpracy, uwzględniający te oczekiwania. 

  Wypracowujemy najbardziej efektywne dla Klienta rozwiązania.

W praktyce najczęściej stosujemy:

 • system wynagrodzenia ryczałtowego, z ustaloną stawką miesięczną za określony w umowie zakres usług oraz limit godzin,
 • system wynagrodzenia kwotowego, z ustalaną indywidualnie z Klientem konkretną kwotą wynagrodzenia za realizację konkretnego zlecenia,
 • system rozliczenia godzinowego, w którym wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej,
 • system ryczałtowo-godzinowy, z ustaloną kwotą stałego wynagrodzenia miesięcznego w granicach ustalonego limitu godzin, a w przypadku jego przekroczenia, z rozliczeniem według umówionej stawki godzinowej.

Rozliczenia

Oferujemy sposób rozliczeń dostosowany do potrzeb Klienta. Stawka jest ustalana indywidualnie i zależy od nakładu pracy i stopnia trudności danej sprawy. Klient jest systematycznie informowany o liczbie godzin, które poświęciliśmy jego sprawom. Elementem dodatkowym umowy może być również wynagrodzenie uzależnione od pomyślnego wyniku sprawy (success fee). Wymienione powyżej modele wynagradzania nie wykluczają współpracy na innych zasadach, ustalonych indywidualnie z Klientem.

SK Lawyers

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest "SK Lawyers" Rafał W. Sikorski i Daria Krzyżanowska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 21 lok. 1 (00-342 Warszawa).

  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.