Postępowania administracyjne

Prawo i postępowanie administracyjne

W ramach prowadzonej praktyki Kancelaria oferuje Klientom kompleksową obsługę prawną w ramach postępowań administracyjnych na wszystkich jego szczeblach tj. począwszy od spraw toczących się przed organem administracji, do spraw zawisłych przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasi prawnicy posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych. Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych, jak i mających za przedmiot dochodzenie odszkodowań. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu zarówno Klientów z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Wieloletnie doświadczenie prawników Kancelarii "SK Lawyers" obejmuje doradztwo m.in. w sprawach z zakresu:

 • prawa budowlanego,
 • prawa zagospodarowania przestrzennego,
 • prawa o gospodarce nieruchomościami,
 • prawa ochrony środowiska,
 • prawa o cudzoziemcach.

Kancelaria SK Lawyers w ramach praktyki prawa i postępowania administracyjnego oferuje m.in. następujące usługi:

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego,
 • kompleksowe prowadzenie postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie postępowania sądowoadministracyjnego zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji),
 • uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń,
 • obsługę prawną procesu inwestycyjnego w budownictwie,
 • doradztwo prawne w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • pomoc prawna dotycząca uzyskania zezwolenia na pobyt na terytorium RP.