Prawo spadkowe

Nabycie i dział spadku, zachowek

Kancelaria "SK Lawyers" udziela porad prawnych także z zakresu prawa spadkowego. W oparciu o informacje otrzymane od Klienta pomagamy w doborze formy rozporządzenia na wypadek śmierci, treści testamentu oraz zastosowania innych instytucji tej gałęzi prawa np. zapisu windykacyjnego bądź umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej spadkobiercom poprzez analizę testamentów oraz wyjaśnianie prawnych konsekwencji ich postanowień. Prowadzimy między innymi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek oraz unieważnienie testamentu (lub jego poszczególnych postanowień). Sporządzamy oraz opiniujemy umowy o dział spadku, a także reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach o jego sądowy podział. 

Planowanie dziedziczenia (sukcesji) polega na zaprojektowaniu takich rozwiązań prawnych, dzięki którym posiadany majątek przejdzie na kolejne pokolenie bez problemów i zgodnie z wolą przekazującego. Nasza Kancelaria prowadzi specjalistyczne doradztwo w tym zakresie.