Ochrona konkurencji i konsumentów

Ochrona konkurencji i konsumentów

Kancelaria świadczy pomoc prawną z obszaru szeroko pojętego prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Doradztwo dostosowane jest do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Priorytetem naszych działań jest umożliwienie Klientowi osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyk wynikających z naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów.