Daria Krzyżanowska

Poznaj nas

Daria Krzyżanowska

adwokat, partner

Adwokat i Partner Zarządzający w Kancelarii „SK Lawyers”. Absolwentka summa cum laude Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie kontraktowym, prawie budowlanym oraz koordynuje dział sporów gospodarczych w Kancelarii "SK Lawyers". W ramach swojej praktyki prowadzi obsługę prawną spółek kapitałowych z branży budowlanej, bierze udział w negocjacjach gospodarczych oraz opracowuje strategie procesowe. Posiada bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu  sporów sądowych pomiędzy przedsiębiorcami z branży budowlanej a Skarbem Państwa oraz w zakresie stałej obsługi prawnej inwestycji budowlanych, w tym inwestycji budowlanych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

 • Wykształcenie

  • 2003 – 2008 magister prawa summa cum laude, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • 2010 – 2011 Podyplomowe Studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • 2009 – 2012 aplikacja adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
  • 2012 egzamin adwokacki oraz wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie pod numerem WAW/Adw/4171
 • Doświadczenie zawodowe

  • ​10.2007 – 06.2008 wolontariusz ds. udzielania bezpłatnych porad prawnych, Fundacja "Academia Iuris"
  • 10.2007 – 12.2008 redaktor, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
  • 01.2009 – 09.2012 aplikant adwokacki, Kancelaria Adwokacka adw. Jacek Trela, adw. Grzegorz Zuchowicz s.c.
  • 03.2012 – 03.2012 prawnik zapewniający kompleksową obsługę prawną produkcji filmowej filmu „Rozmowy ze śmiercią”, reż. P. Rzepka,
  • 01.2013 – obecnie adwokat, Kancelaria Adwokacka adw. Darii Krzyżanowskiej
  • 11.2018 – obecnie adwokat i Partner Zarządzający, Kancelaria „SK Lawyers”
 • Znajomość języków

  • angielski – biegle w mowie i piśmie
  • niemiecki – podstawowy
 • Organizacje

  • Przewodnicząca Rady Fundacji Oleńka
 • Publikacje

  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2010 r., II CSK 580/09, Palestra 2012, Nr 11-12, s.145 - 150
  • „Szkoda majątkowa i jej kompensacja w sprawach wrongful conception” [w:] „Prace z prawa cywilnego” pod red. E. Skowrońskiej-Bocian, Warszawa 2010, s. 241 - 302
  • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2006 r., III CZP 8/06, Palestra 2010, Nr 3, s. 257 – 262
  • „Czy i w jaki sposób możliwe jest naprawienie szkody majątkowej w postaci kosztów utrzymania dziecka w sprawach wrongful conception”, http://www.prawoimedycyna.pl
  • „Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z lat 1968 – 1999”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2009, Nr 3/4, s. 28 - 45
  • „Wysokość odszkodowania w sprawach wrongful conception”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2008, Nr 2, s.180 – 193
 • Hobby

  • film oraz kinematografia
  • historia z naciskiem na wieki średnie
  • literatura niemiecka
  • gra na pianinie