2022-11-30

Sygnaliści nadal muszą czekać na procedury, które zapewnią im bezpieczeństwo

Administracja

Aktualnie w polskim systemie prawnym brakuje jednej, pełnej regulacji poświęconej ochronie osób zgłaszających pojawiające się naruszenia prawa m.in. w obszarze zamówień publicznych, ochrony środowiska czy zdrowia publicznego. Procedura legislacyjna dotycząca projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa nadal trwa, pomimo iż 17 grudnia 2021 r. minął termin implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Projekt ustawy nie został jeszcze skierowany pod obrady Sejmu. Powoduje to stan niepewności i przedłużającego się oczekiwania podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów w tym zakresie.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU DOSTĘPNA NA WWW.RP.PL