2021-04-11

Pracownik musi się hamować wyrażając poglądy w Internecie

PRAWO W FIRMIE

Co do zasady nie wolno zakazać pracownikowi publikowania w przestrzeni publicznej dowolnie wybranych przez niego treści. Nie dotyczy to jednak tych dotyczących jego pracodawcy.

W społeczeństwie informacyjnym portale internetowe – w szczególności społecznościowe – służą niejednokrotnie do wyrażania osobistych poglądów na ważkie tematy m.in. w drodze wstawiania wymownych fotografii czy odpowiednich nakładek na zdjęcia profilowe. Rodzi się pytanie, czy pracodawca może zakazać pracownikom stosowania np. nakładek na zdjęcia profilowe na społecznościowych portalach branżowych (LinkedIn, GoldenLine) sugerujących ich polityczne lub religijne poglądy?

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU DOSTĘPNA NA WWW.RP.PL