2020-12-21

Niższe wynagrodzenia na pracy zdalnej?

PRAWO W FIRMIE

Polecenie wykonywania pracy zdalnej nie może stanowić samoistnej podstawy dla pracodawcy do obniżenia należnego pracownikowi wynagrodzenia.

Pytanie:
Czy zlecenie wykonywania pracy zdalnej może być powodem obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi?

Odpowiedź:
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wprowadzonych z powodu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ww. wirusa, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (dalej „praca zdalna”).

Podkreślenia wymaga, iż polecenie pracownikowi świadczenia pracy w formie pracy zdalnej oznacza jedynie zmianę miejsca świadczenia pracy, a nie zmianę zakresu obowiązków pracownika, za których realizację przysługuje pracownikowi wynagrodzenie wynikające z treści umowy o pracę.

Każdorazowo decyzja o poleceniu wykonywania pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy, a tym samym pozostaje ona bez znaczenia z perspektywy wysokości należnego pracownikowi wynagrodzenia. Irrelewantne jest także to, czy pracodawca jest w stanie w taki sposób zorganizować środki techniczne wykonywania pracy zdalnej, aby zapewnić pełne wykorzystanie możliwości pracownika, czy też wykonywanie pracy zdalnej faktycznie skutkować będzie ograniczeniem zakresu obowiązków pracownika.

Również w sytuacji, gdy pracodawca zmuszony został zawiesić czasowo (całkowicie lub częściowo) wykonywaną działalność gospodarczą, a mimo tego jest świadczona przez pracownika praca zdalna, zobowiązany będzie on zapłacić zatrudnionym pracownikom wynagrodzenie w pełnej wysokości.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU DOSTĘPNA NA WWW.FIRMA.RP.PL