2020-12-10

Na jaki okres pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej?

PRAWO W FIRMIE

Czy okres wykonywania pracy zdalnej może być swobodnie skracany i wydłużany? Czy pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej?

Możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej uregulowana została w treści art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych – dalej: Ustawa (patrz podstawa prawna). W treści art. 3 ust. 1 Ustawy wskazano jednoznacznie, iż polecenie pracownikowi wykonywania pracy zdalnej może nastąpić w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (obowiązywał od 14 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r.) albo stanu epidemii (obowiązuje nieprzerwanie od 20 marca 2020 r.), oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU DOSTĘPNA NA WWW.RP.PL