2020-12-23

Klient zaczyna jeść w restauracji – co wtedy?

PRAWO W FIRMIE

Pytanie:
Co w przypadku kiedy klient, który kupił posiłek na wynos zacznie spożywać go w lokalu? Jak powinien postąpić właściciel lokalu gastronomicznego?

Odpowiedź:
Przede wszystkim należy uwagę zwrócić, że zgodnie z najnowszym rozporządzeniem z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej lokali gastronomicznych. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

Istnieją jednak odstępstwa od tego ograniczenia. I tak przykładowo usługi gastronomiczne mogą być świadczone na terenie prowadzenia usług hotelarskich, jednak wyłącznie na rzecz określonych w przepisach grup gości (tj. pracowników zakwaterowanych w hotelu robotniczym lub dla pracowników sezonowych, gości będących zawodnikami w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego, gości wykonujących zawody medyczne, gości będących pacjentami i ich opiekunami, korzystających z usług hotelarskich w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej), przebywających w hotelu co najmniej jedną dobę hotelową oraz pod warunkiem dostarczania im posiłków do ich pokojów (co w praktyce sprawia, że nie dojdzie do spożycia posiłku na terenie lokalu gastronomicznego).

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU DOSTĘPNA NA WWW.FIRMA.RP.PL