2021-01-07

Gdzie oczekiwać na wydanie posiłków?

PRAWO W FIRMIE

Restauratorzy nie tylko borykają się z zakazem wydawania posiłków wewnątrz restauracji, ale także i z innymi praktycznymi problemami wynikającymi z wprowadzonych przez rząd obostrzeń.

Pytanie:
Prowadzę restaurację, czy mogę udostępnić klientom oczekującym na wydanie posiłków na wynos stoliki i krzesełka do oczekiwania na nie?

Odpowiedź:
W następstwie wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm.), w sposób istotny uległy zmianie zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców działających na rynku usług gastronomicznych.

Począwszy bowiem od 24 października 2020 r. – prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 56.10.A) a także – działalności związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30.Z) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu. Od 28 listopada 2020 r. powyższe uregulowanie uzupełniono także o możliwość prowadzenia działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez pasażerów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU DOSTĘPNA NA WWW.FIRMA.RP.PL