2023-02-13

Czy żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej otrzyma dwie odprawy?

SFERA BUDŻETOWA

Czy pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna, jeżeli przed podjęciem pracy otrzymał odprawę z tytułu zwolnienia go z zawodowej służby wojskowej?

Przed pytaniem tym stają pracodawcy, do których wystąpiono o wypłatę odprawy emerytalnej, w sytuacji gdy ich pracownik otrzymał wcześniej odprawę wojskową. I choć problem ten rozważany był w licznych orzeczeniach Sądu Najwyższego – wciąż budzi wątpliwości.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU DOSTĘPNA NA WWW.RP.PL