2021-03-14

Czy można wykorzystać firmowe zdjęcia na prywatnych kontach w social mediach?

PRAWO W FIRMIE

Czy pracodawca może żądać zwrotu kosztów przeprowadzenia profesjonalnej sesji fotograficznej, po zakończeniu współpracy z pracownikiem, w związku z wykorzystywaniem przez niego fotografii z tej sesji na prywatnym profilu w social mediach?

Zdjęcia pracowników robione podczas sesji korporacyjnych są częstą praktyką promowania działalności firmy na przykład na stronie internetowej pracodawcy. Takie zdjęcie można uznać za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i z tego względu osoba zlecająca taką sesję, w tym przypadku pracodawca, w praktyce powinien zawrzeć z twórcą, czyli fotografem umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe. W ten sposób twórca przenosi na nabywcę autorskie prawa majątkowe do stworzonego przez siebie dzieła, w tym prawo korzystania i rozporządzania nim. Zakres tych praw wynikać będzie bezpośrednio z treści umowy. Należy podkreślić, że dla ważności takiej umowy przenoszącej prawa autorskie wymagana jest forma pisemna, o czym w praktyce bardzo często podmioty zlecające profesjonalną sesję zdjęciową zapominają.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU DOSTĘPNA NA WWW.RP.PL