Tomasz Kamiński

Poznaj nas

Tomasz Kamiński

radca prawny, professor of counsel

Dr hab.  Tomasz Kamiński, prof. ucz. Pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa międzynarodowego, zajmujących się głównie zagadnieniami z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego, prawa traktatów i prawa morza. Publikował również prace z innych obszarów badawczych, w tym dotyczące implementacji i stosowania przepisów prawa międzynarodowego w polskim krajowym porządku prawnym oraz nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2018 roku na podstawie oceny dorobku wraz z monografią habilitacyjną zatytułowaną: Status zatok historycznych. Studium prawnomiędzynarodowe. Zainteresowania naukowe dotyczące tej problematyki zaowocowały w 2019 roku, nominowaniem prof. T.Kamińskiego przez Grupę Polską ILA (Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego) do Komisji ILA ds. statusu prawnomiędzynarodowego podmorskich kabli i rurociągów (ILA Committee on Submarine Cables and Pipelines under International Law).

Radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa międzynarodowego, prawa cudzoziemców i prawa handlowego. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

 • Wykształcenie

  • 1995: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, (Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym). Temat pracy magisterskiej: Zgoda skazanego na przekazanie go do kraju pochodzenia w świetle prawa międzynarodowego.
  • 1995-2000: Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Prawa Międzynarodowego).
  • 20.04.2001 - obrona rozprawy doktorskiej na WPiA UW. Temat obronionej rozprawy: Status poczty dyplomatycznej w świetle Konwencji Wiedeńskiej z 1961 roku.
  • 15.10.2018 – uchwała Rady WPiA UW w sprawie nadania stopnia dr habilitowanego nauk prawnych na podstawie oceny dorobku wraz z monografią habilitacyjną: Status zatok historycznych. Studium prawnomiędzynarodowe, Instytut Wydawniczy Europrawo, Warszawa 2018, ss.470.
 • Doświadczenie zawodowe

  (Przebieg pracy zawodowej na uczelni)

  Uniwersytet Warszawski
  Wydział Prawa i Administracji

  • od 1995 – do 2000 – doktorant w Instytucie Prawa Międzynarodowego
  • od 1.10.2001 do dnia dzisiejszego – pracownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego zatrudniony na stanowisku adiunkta. Prowadzenie zajęć na Kierunku Prawo i Kierunku Administracja: ćwiczeń (w tym w języku angielskim), wykładów, wykładów specjalizacyjnych, seminariów), z przedmiotów: prawo międzynarodowe publiczne, prawo umów międzynarodowych, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo morza, prawo europejskie. Opieka naukowa w zakresie opracowywania prac dyplomowych.
  • od 2007 – wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej.
  • od 2019 - opiekun naukowy w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW.
  • od 1.01.2021 – Rzecznik Dyscyplinarny Uniwersytetu Warszawskiego dla Nauczycieli Akademickich.

  Wojskowa Akademia Techniczna.
  Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (d. Wydział Cybernetyki).

  • od 1.10.2004 do dnia dzisiejszego – pracownik Instytutu Organizacji i Zarządzania zatrudniony na stanowisku adiunkta (od 1.03.2019 r. na stanowisku profesora uczelni). Prowadzenie zajęć na Kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i na Kierunku Zarządzanie (wykładów, ćwiczeń, seminariów) z przedmiotów: Prawo handlowe,  Prawo Międzynarodowe Publiczne, Prawo Unii Europejskiej, Ochrona Własności Intelektualnej, Podstawy prawa. Opieka naukowa w zakresie opracowywania prac dyplomowych.

  (Wybrana działalność doradcza i szkoleniowa)

  • od marca 2021 – radca prawny profesor of counsel w SK Lawyers.
  • 2021 – wpis na listę radców prawnych warszawskiej OIRP pod numerem WA-15500.
  • od 2004 roku prowadzenie wykładów i szkoleń, m.in. dla Okręgowej Izby Radców Prawnych (OIRP) w Warszawie, Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.
  • od 2002 roku – zakładanie i obsługa prawna spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • 2005-2008: prowadzenie Punktu Pomocy Prawnej w ramach Projektu Pełnia Życia – Wsparcie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych.
  • 1999-2001: Członek Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Telekomunikacyjnym  „RETEL” S.A., z siedzibą w Łapach (Grupa PTO),
  • 1999-2001: Członek Rady Nadzorczej w Środkowo-Zachodnie Telefony Polskie S.A., z siedzibą w Koninie (Grupa PTO),
  • 1997-2001: In-house lawyer w Poland Telecom Operators N.V. i Poland Telecom Operators Sp. z o.o.
 • Publikacje

  Autor ponad 50 publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego obejmujących autorstwo dwóch monografii naukowych, autorstwo i współautorstwo artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych, współredakcję monografii naukowych, współautorstwo podręcznika i materiałów wspierających kształcenie.

  Uczestnik kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadził wykłady gościnne na Uniwersytecie w Zagrzebiu i na Uniwersytecie Goce Dełczewa w Sztip.

  Autor i współautor ekspertyz opracowywanych na zlecenie kancelarii prawnych, Parlamentu Europejskiego i Ministerstwa Ochrony Środowiska.