Monika Latos-Miłkowska

Poznaj nas

Specjalizacje:

Monika Latos-Miłkowska

radca prawny, professor of counsel

Dr hab.  Monika Latos-Miłkowska, Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Zakładu Prawa Pracy w Kolegium Prawa ALK. Uprzednio wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji UW. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy. W swojej pracy naukowej zajmowała się ochroną interesu pracodawcy w prawie pracy, czego rezultatem było opublikowanie w 2013 r. monografii „Ochrona interesu pracodawcy”. Na podstawie tej dysertacji uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Współautorka komentarza do kodeksu pracy pod red. Prof. Ludwika Florka, autorka komentarza do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Współautorka kilku tomów Systemu Prawa Pracy pod redakcją Prof. dr hab. K.W. Barana. Jest również autorką dwóch wydań komentarza do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wydanych nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer w 2017 i 2019 r. Opublikowała również szereg artykułów na ten temat. Wraz z prof. Łukaszem Pisarczykiem jest autorką monografii Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Warszawa 2005).
Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2002 r. na Wydziale Prawa i Administracji UW na podstawie rozprawy „Upadłość i likwidacja pracodawcy”.
Jej pozostałe zainteresowania naukowe obejmują problematykę zbiorowego prawa pracy, ochrony trwałości stosunku pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem i czasu pracy.
Radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa pracy. Doradca w procedurach zwolnień grupowych, łączeniu zakładów pracy, negocjowaniu zakładowych źródeł prawa pracy (układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), rokowaniach w sporach zbiorowych.
Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

 • Wykształcenie

  • 1992 - 1997 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Średnia ze studiów - 4,62 (dyplom summa cum laude) Temat pracy magisterskiej - Zmiana pracodawcy w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim - przygotowana pod kierunkiem Prof. dr hab. Ludwika Florka.
  • 1995 - 1996 Studium prawa angielskiego i europejskiego w Ośrodku Studiów Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowany przy współdziałaniu University of Cambridge - Board of Continuing Education.
  • 1997 - 2002 Studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy WPIA; 27 maja 2002 r. - obrona rozprawy doktorskiej pt. „Upadłość i likwidacja pracodawcy” przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Ludwika Florka
  • 1999 – 2000 Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji organizowane przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.
 • Doświadczenie zawodowe

  Przebieg pracy zawodowej na uczelni:

  • Październik 1997 – maj 2002 – doktorant w katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPIA UW (prowadzenie ćwiczeń z zakresu prawa pracy);
  • Od października 2002 r. do dnia dzisiejszego – pracownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPIA UW zatrudniony na stanowisku adiunkta.
  • Wykładowca na Podyplomowym Studium Prawa Pracy na WPIA UW od początku jego istnienia.
  • Od 2010 r. do 2013 r.  – kierownik Kursu przygotowującego do egzaminów na aplikacje prawnicze na WPIA UW.
  • 2005-2015 – wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce (wykład i seminarium z prawa pracy).
  • Od 2012 do 2015 – ekspert w projekcie Dobre prawo - sprawne rządzenie, moduł doradztwa prawnego dla jednostek samorządu terytorialnego (Konsorcjum z udziałem Wydziału Prawa i Administracji.
  • Od 2018 r. – członek Uczelnianej komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi działającej na UW.
  • Od 2016 r. opiekun kola naukowego prawa pracy na WPIA UW.

  Przebieg pracy zawodowej poza uczelnią:

  • Kwiecień 1996 - grudzień 1998 - Kancelaria E. Piontek, S. Rymar, A. Wiśniewski i Partnerzy Spółka Komandytowa (uprzednio Zespół Ekspertów Prawnych i Gospodarczych “Uni-Expert” Sp. z o.o.) stanowisko specjalisty prawnego.
  • Grudzień 1998 – luty 2000  - Agent Transferowy BESTA  Sp. z o.o., główny specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Współpraca z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych (m.in. uczestnik projektów badawczych  pt. „Polityka czasu pracy w nowych krajach członkowskich UE” Nr 1H02E04729 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz projektu „Czas pracy w nowej gospodarce. Dokąd Zmierzamy?” pod kierownictwem prof. dr hab. H. Strzemińskiej).
  • 2017 - wpis na listę radców prawnych – od 1 stycznia 2018 r. indywidualna kancelaria radcy prawnego w sprawach z zakresu prawa pracy.
  • 2017-2019 – współpracownik Kancelarii Prawnej Lewków Kochanowski Spółka Partnerska.
  • Marzec – lipiec 2017 – udział w procesie połączenia PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto i Łódź – Teren.
  • Od stycznia 2018 r. do dziś – obsługa prawna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Znajomość języków

  • angielski - poziom bardzo dobry w mowie i piśmie (egzamin FCE)
  • francuski - poziom dobry w mowie, przeciętny w piśmie.
 • Organizacje

  • Kwiecień 1996 - grudzień 1998 - Kancelaria E. Piontek, S. Rymar, A. Wiśniewski i Partnerzy Spółka Komandytowa (uprzednio Zespół Ekspertów Prawnych i Gospodarczych “Uni-Expert” Sp. z o.o.) stanowisko specjalisty prawnego.
  • Grudzień 1998 – luty 2000 - Agent Transferowy BESTA Sp. z o.o., główny specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Współpraca z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych (m.in. uczestnik projektów badawczych pt. „Polityka czasu pracy w nowych krajach członkowskich UE” Nr 1H02E04729 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz projektu „Czas pracy w nowej gospodarce. Dokąd Zmierzamy?” pod kierownictwem prof. dr hab. H. Strzemińskiej).
  • 2017 - wpis na listę radców prawnych – od 1 stycznia 2018 r. indywidualna kancelaria radcy prawnego w sprawach z zakresu prawa pracy.
  • 2017-2019 – współpracownik Kancelarii Prawnej Lewków Kochanowski Spółka Partnerska.
  • Marzec – lipiec 2017 – udział w procesie połączenia PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto i Łódź – Teren.
  • Od stycznia 2018 r. do dziś – obsługa prawna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Publikacje

  Współautorka komentarza do kodeksu pracy pod red. Prof. Ludwika Florka, autorka komentarza do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Współautorka kilku tomów Systemu Prawa Pracy pod redakcją Prof. dr hab. K.W. Barana.
  Jest również autorką dwóch wydań komentarza do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wydanych nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer w 2017 i 2019 r. Opublikowała również szereg artykułów na ten temat.
  Wraz z prof. Łukaszem Pisarczykiem jest autorką monografii Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Warszawa 2005).

 • Hobby

  • historia (zwłaszcza Francji i Anglii),
  • sztuka kulinarna,
  • ogrodnictwo.