• Rafał Sikorski

  Rafał Sikorski

  radca prawny
  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

  Założyciel i Partner Zarządzający Kancelarii "SK Lawyers". Absolwent summa cum laude Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001 r.), jak również Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (2001 r.).

  Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prowadzeniu spraw w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego, ale także spraw o zapłatę, w tym także o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia. Reprezentuje też klientów kancelarii będących pokrzywdzonymi w ramach postępowania przygotowawczego i w procesach karnych.

  Jego praktyka zawodowa obejmuje m.in.

  • kompleksową obsługę podmiotów sektora finansów publicznych w zakresie praktycznych aspektów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • doradztwo i reprezentowanie klientów w sporach sądowych i pozasądowych,
  • zastępstwo prawne w sprawach sądowych, administracyjnych i podatkowych

  W latach 2001-2014 związany z Wydziałem Prawa i Administracji UW, początkowo jako doktorant w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW (2001-2005), a następnie jako pełnomocnik dziekana, koordynator realizacji projektów finansowych ze środków unijnych, a w tym projektu inwestycyjnego „Budowa obiektu naukowo-dydaktycznego WPiA UW przy ul. Oboźnej 6 w Warszawie” oraz kierownik Sekcji Informacji, Promocji i Rozwoju (2009-2014).

  W 2008 r. ukończył aplikację prokuratorską. Współpracował z licznymi kancelariami prawnymi w Warszawie. W roku 2010 r. ukończył Podyplomowe Studia Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

  W październiku 2012 r. wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-8502.

  Biegle włada językiem angielskim.

 • Daria Krzyżanowska

  Daria Krzyżanowska

  adwokat
  Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

  Założyciel i Partner Zarządzający Kancelarii "SK Lawyers"

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008 r.) oraz Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na WPiA UW (2011 r.).

  W roku październiku 2012 po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego, została wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pod numerem WAW/Adw/4171. Została nagrodzona nagrodą indywidualną Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie za dobre wyniki w szkoleniu i osiągnięcia w dziedzinie publikacji.

  Adwokat Daria Krzyżanowska kieruje praktyką kancelarii w dziedzinie prawa procesowego.

  Specjalizuje się w opracowywaniu strategii i prowadzeniu postępowań spornych w szczególności w zakresie prawa zobowiązań, w tym sporów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami.

  Biegle włada językiem angielskim.

  Publikacje i referaty

  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2010 r., II CSK 580/09, Palestra 2012, Nr 11-12, s.145 – 15,
  • „Szkoda majątkowa i jej kompensacja w sprawach wrongful conception” [w:] „Prace z prawa cywilnego” pod red. E. Skowrońskiej-Bocian, Warszawa 2010, s. 241 – 302,
  • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2006 r., III CZP 8/06, Palestra 2010, Nr 3, s. 257 – 262,
  • „Czy i w jaki sposób możliwe jest naprawienie szkody majątkowej w postaci kosztów utrzymania dziecka w sprawach wrongful conception”, http://www.prawoimedycyna.pl,
  • „Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z lat 1968 – 1999”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2009, Nr 3/4, s. 28 – 45,
  • „Wysokość odszkodowania w sprawach wrongful conception”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2008, Nr 2, s.180 – 193,
  • Referat: „Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” wygłoszony na III Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych w Warszawie podczas panelu Studenckiego Forum Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Publicznego.
 • Justyna Lewczuk-Kaczmarek

  Justyna Lewczuk-Kaczmarek

  radca prawny
  członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

  Absolwentka summa cum laude Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008 r.). W 2012 r. ukończyła aplikację radcowską i po zdaniu egzaminu radcowskiego została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmowała się doradztwem prawnym na rzecz klientów korporacyjnych, jak również obsługą prawną podmiotów z branży medialnej (wydawcy prasowi oraz nadawcy telewizyjni).

  Reprezentuje klientów kancelarii w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego. Specjalizuje się w szczególności w prowadzeniu postępowań z zakresu ochrony dóbr osobistych i prawa prasowego, jak również prawa zobowiązań. Jej praktyka obejmuje także bieżące doradztwo prawne na rzecz klientów kancelarii.

  Z Kancelarią "SK Lawyers" związana od października 2017 r.

 • Marcin Żurowski

  Marcin Żurowski

  radca prawny
  członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

  Po ukończeniu studiów prawniczych, związał się z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie w uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. W ostatnich latach członek Komisji Prawnej SD PAN, ekspert w module doradztwa prawnego dla jednostek samorządu terytorialnego „Dobre prawo – sprawne rządzenie” (projekt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji), doradca w licznych projektach inwestycyjno - budowlanych realizowanych zarówno przez duże korporacje, jak i organy administracji publicznej.

  Jego praktyka zawodowa obejmuje m.in.

  • doradztwo i kompleksowa obsługa prawna w obszarze polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska,
  • doradztwo w zakresie prawa budowlanego 

  Autor licznych artykułów o tematyce z zakresu prawa ochrony środowiska.

  Z kancelarią związany od lipca 2013 roku.

 • Tomasz Janiak

  Tomasz Janiak

  Legal assistant - paralegal
  młodszy specjalista ds. analizy orzecznictwa

  Student trzeciego roku kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Warszawie. W Kancelarii "SK Lawyers" odpowiada za kwestie analizę orzecznictwa i przygotowywanie projektów pism procesowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego.


  Zainteresowania prawnicze obejmują zwłaszcza prawo i postępowania administracyjne, a także prawo Unii Europejskiej. Zafascynowany w szczególności literaturą przygodową i historią. Po godzinach wielki miłośnik podróży i zwiedzenia nowych dotychczas nie odkrytych miejsc.

  Z Kancelarią "SK Lawyers" związany od listopada 2017 r.
 • Dorota Miterka

  Dorota Miterka

  Studentka piątego roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Kancelarii odpowiada za kontakt z klientami, obsługę administracyjną oraz zarządzaniem biurem Kancelarii.

  Zainteresowania prawnicze obejmują zwłaszcza prawo administracyjne. Zafascynowana w szczególności historią współczesną oraz varsavianistyką. Po godzinach wielka miłośniczka gór a w szczególności Tatr.

  Z Kancelarią związany od grudnia 2017 roku.
 • Marta Andrzejak

  Marta Andrzejak

  asystent ds. rozliczeń finansowych oraz ds. kadrowych

  W Kancelarii "SK Lawyers" odpowiada za weryfikacje płatności od klinetów oraz kontrahentów Kancelarii, weryfikację faktur kosztowych oraz sporządzanie raportów i analiz finansowych, a także za prowadzenie dokumentacji osoboowej współpracowników, praktyków oraz aplikantów.

  Z Kancelarią "SK Lawyers" związana od lutego 2017 r.