• Zasady współpracy

  W naszej działalności stosujemy Kodeks Etyki Radcy Prawnego oraz Kodeks Etyki Adwokata, opracowany w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług prawnych i budowania zaufania pomiędzy Klientem i kancelarią. Wysokie wymagania etyczne stawiane przez ten Kodeks radcom prawnym, uzupełniamy naszym zaangażowaniem, co pozwala nam tworzyć z Klientem relacje, które zapewnią mu satysfakcję z otrzymanej usługi.

  Dostosowanie obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb Klienta

  Mamy świadomość tego, że aby obsługa prawna była skuteczna, należy poznać specyfikę działalności i potrzeby każdego podmiotu. Chcemy dowiedzieć się, czym zajmuje się nasz Klient i czego oczekuje od radcy prawnego, a następnie opracować model wzajemnej współpracy, uwzględniający te oczekiwania.

  Wspólne wypracowywanie najlepszych rozwiązań

  Każdorazowo rozmawiamy z naszymi Klientami o ich oczekiwaniach i problemach. Nasze opinie nie polegają na cytowaniu przepisów i teoretycznych rozważaniach, lecz na analizie sytuacji i stanu prawnego oraz wskazywaniu najkorzystniejszych dla Klienta rozwiązań.

  Jasne zasady rozliczeń

  Oferujemy sposób rozliczeń dostosowany do potrzeb Klienta. Stawka jest ustalana indywidualnie i zależy od nakładu pracy i stopnia trudności danej sprawy. Klient jest systematycznie informowany o liczbie godzin, które poświęciliśmy jego sprawom.

  W praktyce najczęściej stosujemy:

  system wynagrodzenia ryczałtowego, z ustaloną stawką miesięczną za określony w umowie zakres usług;
  system wynagrodzenia kwotowego, z ustalaną indywidualnie z Klientem konkretną kwotą wynagrodzenia za realizację zlecenia;
  system rozliczenia godzinowego, w którym wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej;
  system ryczałtowo-godzinowy, z ustaloną kwotą stałego wynagrodzenia miesięcznego w granicach ustalonego limitu godzin, a w przypadku jego przekroczenia, z rozliczeniem według umówionej stawki godzinowej.

  Elementem dodatkowym umowy może być również wynagrodzenie uzależnione od pomyślnego wyniku sprawy (success fee).

  Wymienione powyżej modele wynagradzania nie wykluczają współpracy na innych zasadach, ustalonych indywidualnie z Klientem.

  Terminowa realizacja zleceń

  Dbamy o dotrzymanie terminów ustalonych z Klientem. Wiemy, jak ważna dla sprawnego funkcjonowania podmiotu, jest terminowość działania radcy prawnego.

  Bieżące informowanie Klienta o stanie spraw

  Przekazujemy Klientowi sprawozdania o zaawansowaniu sprawy, aby miał on pełną wiedzę o sposobie i etapie jej załatwiania.