• Praktyki studenckie

    W Kancelarii "SK Lawyers"  istnieje możliwość odbywania praktyk studenckich w ramach studiów na Wydziale Prawa i Administracji.

    Praktyki takie są nie tylko realizacją obowiązku nałożonego na studentów, ale przede wszystkim stanowią niepowtarzalną okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego i zapoznania się z zasadami funkcjonowania kancelarii.

    Szeroki zakres usług świadczonych przez Kancelarię "SL Lawyers" sprawia, że osoba uczestnicząca w praktykach ma szansę zdobyć nie tylko wiedzę ale i praktykę z różnych dziedzin prawa, tak przydatną do wykonywania zawodu.

    Osoby zainteresowane praktykami prosimy przesłać list motywacyjny oraz CV, zawierający oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w liście motywacyjnym i CV, dla potrzeb procesu rekrutacji”, na adres: rekrutacja@sklawyers.pl.