• Etyka zawodowa

    Wszyscy prawnicy w Kancelarii SK Lawyers są członkami samorządu radców prawnych oraz adwokatów. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, że przestrzegamy obowiązujące nas zasady etyczne.

    Kładziemy duży nacisk na przestrzeganie wszystkich zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. Dbamy o ścisłe zachowanie tajemnicy zawodowej, unikamy konfliktu interesów, nie podejmujemy się też spraw, na których się nie znamy, nie obiecujemy bezpodstawnie wygrania sprawy.

    Radca prawny wykonujący w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód służy interesom wymiaru sprawiedliwości jak również tym, których prawa i wolności zostały mu powierzone dla ochrony.

    Nieodłączną dominantą zawodu adwokata jest dyskrecja. Wszelkie pozyskane podczas trwania umowy współpracy informacje i dane podlegają gwarancji poufności. Realizowana przeze mnie w ramach kancelarii adwokackiej wszechstronna pomoc prawna, niezależnie jakiej dziedziny dotyczy, odbywa się z całkowitym poszanowaniem funkcjonujących w kodeksie etyki zawodowej zasad. To oznacza, że wszelkie tajemnice, również zawodowe, są przeze mnie, jako adwokata szczególnie chronione. A zatem prawidłowości wykonywania zawodu zaufania publicznego towarzyszy także pełna ochrona dóbr osobistych i majątkowych potencjalnych klientów.